Ta propozycja została przedstawiona podczas spotkania szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wiceministra resortu Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Tematem był między innymi stan realizacji postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. Zakładało ono m.in. podwyżkę o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r., pełnopłatne nadgodziny dla funkcjonariuszy oraz rezygnację z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę.

 

Zachęta motywacyjna dla najbardziej doświadczonych

Minister Kamiński zapowiedział, że wprowadzone zostaną dwa dodatki motywacyjne. Mają być przeznaczone dla doświadczonych funkcjonariuszy. Jak poinformował resort, pierwszy mogliby dostać po 25 latach służby, drugi po 28.5. 

W trakcie spotkania poinformowano też stronę związkową o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi ekwiwalentów w zamian za wyżywienie. Ich wysokość po zmianach wyniesie obecnie 12 zł. - W tym zakresie rozpoczęte zostaną niezbędne prace legislacyjne - dodaje resort. 

Czytaj: Senat za zmianami w policyjnych emeryturach

Funkcjonariusze będą lepiej chronieni

Szef MSWiA zapowiedział również zmiany związane z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

Związkowcy poruszyli też kwestie emerytur funkcjonariuszy, a konkretnie art. 15a, którego zmiany się domagają. Na początku sierpnia wystąpili w tej sprawie do marszałka Sejmu. 

- Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy zaopatrzeniu emerytalnym, jest logiczną koniecznością, oczekiwaną przez funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA – uzasadniali. 

Chodzi o zniwelowanie różnic powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytury dla funkcjonariuszy ustala się według różnych zasad zależnych od tego, kiedy wstąpili do służby: dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku oraz dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 23 lipca 2003 roku. 

Na spotkaniu z szefem MSWiA ustalono, że kwestia będzie tematem kolejnego, jeszcze grudniowego spotkania.