Co trzecia odnotowana katastrofa wywołana była przyczynami losowymi – wywołały ją m.in. sił natury, a także wybuchy gazu, kotłów CO czy uderzenia samochodów w budynek. Rok temu ponad połowa zdarzeń wynikała z przyczyn losowych. Zmniejszenie liczby katastrof budowlanych wywołanych przyczynami losowymi o charakterze klimatycznym wynika z mniejszej liczby ekstremalnych zjawisk klimatycznych i zagrożeń z tym związanych
W 2011 r. nie było przypadków przejęcia przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych. W przypadkach dwóch katastrof budowlanych organy nadzoru budowlanego wystąpiły do organów samorządu zawodowego o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
Zdecydowana większość (94 proc.) katastrof budowlanych w 2011 r. nastąpiła podczas eksploatacji obiektów budowlanych. Do katastrof w czasie prowadzenia robót budowlanych doszło w 40 przypadkach. Tendencję tę obserwuje się od wielu lat.
Katastrofom ulegały w większości: konstrukcje dachów (29 proc.), pionowe elementy konstrukcyjne (26,5 proc.), stropy (10 proc.).