Jak poinformował w piątek Główny Inspektorat Pracy, podczas obrad Zgromadzenia Generalnego IALI dyskutowano też o zadaniach inspekcji pracy na świecie związanych z zarządzaniem pandemią. Środowisko polskich inspektorów pracy reprezentowali: Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz Michał Wyszkowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu.

Zgromadzenie Generalne, którego posiedzenie odbyło się w trybie online 15 lipca br., wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję Sekretarza Generalnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Przyjęto plan działania IALI na lata 2021-2024. Zaplanowano w nim działania koncentrujące się wokół sześciu podstawowych celów Stowarzyszenia:

  1. zapewnienie profesjonalnych podstaw do stworzenia silnej, zmodernizowanej i skutecznej inspekcji pracy na całym świecie;
  2. propagowanie zawodu inspektora pracy i interesów inspekcji pracy;
  3. udział IALI w formalnych i nieformalnych partnerstwach i sojuszach z pokrewnymi organizacjami oraz w konkretnych projektach promujących godziwą pracę na całym świecie;
  4. rozwój współpracy między inspektoratami pracy na poziomie regionalnym;
  5. zapewnianie informacji członkom i ułatwianie realizacji inicjatyw członkowskich służących poprawie jakości służb inspekcji pracy;
  6. ułatwianie dostępu do technicznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie inspekcji pracy na poziomie międzynarodowym.

Joaquim Nunes, przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), poinformował zebranych, że w 2022 r. ILO planuje przyjęcie specjalnie opracowanych wytycznych w sprawie działania inspekcji pracy.