EESSI to system informatyczny, który ma przyspieszyć i ułatwić wymianę informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach UE.

 

EESSI priorytetem dla ZUS

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowała, że wprowadzenie EESSI (system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego) jest priorytetem dla zarządu. – Elektronizacja wymiany informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego to usprawnienie obsługi naszych klientów. Jesteśmy gotowi, żeby od lipca rozpocząć systematyczne wdrażanie systemu. Mam nadzieję, że klienci dość szybko odczują konsekwencje naszej decyzji - mówi.

Sprawdź w LEX: Czy do stażu pracy wlicza się również praca za granicą na urlopie bezpłatnym w Polsce? >

Dr Andrzej Szybkie, dyrektor departamentu rent zagranicznych ZUS przypomina, że EESSI wprowadzany jest w całej UE. - Jest to wynik toczącego się od lat projektu, którym zawiaduje Komisja Europejska. Każde z państw członkowskich ma obowiązek podłączenia się do tego systemu, aby umożliwić elektroniczną współpracę przy załatwianiu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to m.in. ustalenia ustawodawstwa właściwego dla danego kraju, czy rzeczy dla naszych klientów często najważniejszej tj. prawa do świadczeń krótkoterminowych, jak zasiłki, ale także długoterminowych, czyli emerytur, rent, świadczeń rodzinnych - wymienia dyrektor.

Sprawdź w LEX: Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik starający się o uznanie stażu pracy u pracodawcy zagranicznego? >

 

Szybciej będzie można ustalić m.in. staż pracy

Zaznacza, że system pozwoli na przyśpieszenie dużej części spraw. Chodzi o wymianę informacji pomiędzy europejskimi instytucjami. - Według przepisów osoba, która np. pracowała w Polsce, w Niemczech i we Włoszech otrzymuje emeryturę, na którą składają się świadczenia z każdego z tych krajów. W tej sytuacji formalności można załatwić w państwie zamieszkania np. w Polsce w ZUS. Dzięki EESSI proces ten będzie dużo szybszy, m.in. łatwiejsze będzie potwierdzenie stażu pracy w poszczególnych państwach - wyjaśnia Andrzej Szybkie.

Sprawdź w LEX: Czy wpis o okresie zatrudnienia w dowodzie osobistym pracownika może stanowić podstawę do zaliczenia tego okresu do stażu pracy pracownika? >

 

Szybkie zwraca uwagę, że w obecnych warunkach wymiana informacji między europejskimi instytucjami czasem trwa nazbyt długo. - W przypadku niektórych krajów mamy niestety do czynienia z problemem przewlekłości wymiany informacji. W skrajnych przypadkach ustalanie prawa do świadczeń trwa kilka lat. Chodzi np. o uzyskanie danych, które potwierdzają staż pracy. Przeciętnie załatwienie sprawy trwa w granicach pół roku - mówi.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może uwzględnić inny niż świadectwo pracy dokument potwierdzający staż pracy? >

Jak wyjaśnia, największy problem dotyczy osób, które wyjechały z Polski kilkanaście lat temu. - Jeżeli są to ludzie, którzy wyjechali w latach 70, to zdarza się, że nie mają one ustalonego PESEL-u, kapitału początkowego. Sprawa się komplikuje jeszcze bardziej, jeśli takie osoby zmieniały często prace. Wydobycie odpowiednich dokumentów od pracodawców bywa kłopotliwe. W takich sytuacjach postępowanie trwa dość długo - stwierdza Szybkie.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Według niego EESSI usprawni też działanie firm, które delegują pracowników. - Chodzi m.in. o przekazywanie formularzy A1 do zagranicznego odpowiednika ZUS. Dzięki systemowi ta informacja szybciej dotrze do kraju delegowania. W ten sposób służby kontrolujące delegowanych pracowników będą wiedziały, że np. pracownik z Polski płaci składki i legalnie wykonuje pracę - tłumaczy.

Czytaj też: Bez porozumienia w RDS ws. waloryzacji rent i emerytur >>>