Prawo przedsiębiorców zacznie obowiązywać dokładnie 30 kwietnia. Od tego dnia będzie można korzystać z wszystkich regulacji wprowadzonych przez tę ustawę, z jednym wyjątkiem - art. 24 ust. 6 dotyczący zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zacznie obowiązywać 1 lutego 2019 roku.

6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne

Osoby, które założą działalność gospodarczą 30 kwietnia lub później, zyskają fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy.

Czytaj też: Ulga na start może trwać dłużej niż 6 miesięcy >>

Początkujący przedsiębiorca nie będzie więc musiał od razu zgłaszać się do obowiązkowych obecnie ubezpieczeń społecznych. Zrobi to dopiero po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Przez ten czas będzie płacić tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne - to obecnie 319,94 zł miesięcznie.

Czytaj też: Ulga na start nie zwolni ze wszystkich składek >>

24 miesiące z małym ZUS-em

Po upływie zwolnienia z ulgi na start, czyli od 7-go miesiąca działalności, przedsiębiorca zacznie płacić wszystkie składki, ale przez następne 24 miesiące skorzysta z kolejnej preferencji: tzw. małego ZUS-u. Miesięczny koszt składek wzrośnie z 319,94 zł do nieco ponad 500 zł (od kwietnia 2018 roku jest to dokładnie 519,28 zł zł, łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Kolejny wzrost obciążeń czeka przedsiębiorcę po upływie wspomnianych 24 miesięcy (czyli łącznie z ulgą na start po upływie 30 miesięcy od otwarcia firmy). Wtedy skończą się preferencje i miesięczny koszt składek zwiększy się ponad dwukrotnie - od kwietnia 2018 roku to 1228,70 zł miesięcznie (suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i składką na Fundusz Pracy).

Dla kogo ulga na start?

Art. 18 Prawa przedsiębiorców określa warunki skorzystania z ulgi na start. Dotyczy ona osób fizycznych, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Wprowadzono również ograniczenie - działalność nie może być wykonywana dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne!
Skorzystanie z ulgi na start będzie dobrowolne. Przedsiębiorca może z niej zrezygnować przez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw

Zmiany obejmują prawie 200 aktów prawnych. Najważniejszą ustawą pakietu jest Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), które zastąpi nowelizowaną już ponad 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Kolejne ustawy to:
  - ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 648, wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.);
  - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647, wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które zaczną obowiązywać 1 lipca 2018 r.);
  - ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649, wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r.);
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650, wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem: art. 184, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.; art. 185, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. oraz art. 188, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.).

Inne nowości i zmiany

Prawo przedsiębiorców to oczywiście nie tylko ulga na start. Do najważniejszych regulacji należą:
•    wprowadzenie działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności). Więcej na ten temat >
•   ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,
•   zmiana relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
•   wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów,
•   ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.