Badania potwierdzają to, co wiemy z obserwacji życia codziennego i innych analiz. Praca zdalna jest możliwością, z której mogą skorzystać tylko niektórzy pracownicy – głównie ci z wyższym wykształceniem, choć i w tej grupie tylko 17 proc. pracowało zdalne w momencie przeprowadzania  badania. W całej populacji tylko 18 proc. respondentów miało doświadczenie pracy zdalnej.

Czytaj w LEX: Zarządzanie rozproszonym zespołem >

Czytaj również: Praca zdalna staje się elementem konkurencyjnej gry o pracownika>>
 

- To oznacza, że rewolucja w zakresie sposobu świadczenia pracy, o której dość często mówimy, objęła stosunkowo niewielką część pracowników – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem, warto również zwrócić uwagę na postrzeganie plusów i minusów pracy zdalnej. Dla niektórych respondentów jest ona szansą na pogodzenie obowiązków zawodowych i pozazawodowych, dla innych – przeszkodą w balansowaniu między rolami życiowymi.

Zobacz w LEX: Jak zarządzać pracą zdalną? - szkolenie online >

Część respondentów deklaruje, że możliwość pracy z domu zwiększa ich efektywność, inni wydajniej pracują z biura. - To oznacza, że pracodawcy planując rozwiązania w swojej firmie muszą brać pod uwagę indywidualne preferencje pracowników. Nie ma rozwiązań idealnych, pozytywnie ocenianych przez wszystkich. Dopasowanie sposobu świadczenia pracy do potrzeb pracowników może być tym elementem, który będzie decydował o stabilizacji zatrudnienia i możliwości pozyskania nowych pracowników – uważa Monika Fedorczuk.

Czytaj w LEX:

Zarządzanie wiedzą w zespołach zdalnych - studium przypadku COVID-19 >

Outplacement w okresie pandemii  >

Przywództwo w czasach pandemii >