W Sejmie toczą się prace legislacyjne nad rządowym projektem zmian w ustawie systemowej. Przewiduje on, że firmy zatrudniające osoby na podstawie umowy zlecenia, będą musiały płacić obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz składkę zdrowotną od wynagrodzenia, które nie przekroczy wysokości minimalnej pensji.

Zobacz także: Umowy zlecenia straca na atrakcyjności

Zmiana przepisów dotyka przede wszystkim firmy ochroniarskie. Zawierały one kilka umów zleceń na niskie kwoty, by w ten sposób uniknąć opłacania składek ZUS. Przedsiębiorcy wykorzystują lukę w przepisach i zatrudniają jedną osobę na dwie umowy zlecenia, np. na 400 zł i na 3500 zł miesięcznie. Po czym płatnik decyduje, że składki będzie płacił od 400 zł. Wówczas od drugiej umowy musi płacić tylko składkę zdrowotną. Wszystko jest dobrze, póki zleceniobiorca nie choruje. Jednak w razie kłopotów zdrowotnych i konieczności pójścia na zwolnienie dostanie groszowy zasiłek. Poza tym, w razie zakończenia umowy zlecenia nie dostanie zasiłku dla bezrobotnych ani prawa do minimalnej emerytury na starość, nie mówiąc już o jej niskiej wysokości.

Zobacz także: Oskładkowanie umów zleceń - od 2016 roku

Teraz nie będzie ucieczki od ZUS. Pierwotnie projekt przewidywał, że planowane zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie wprowadzili zmianę do pierwotnej wersji i przesunęli wejście w życie nowych rozwiązań o rok, czyli do 1 stycznia 2016 r. Rząd argumentuje, że zmiana jest konieczna ze względu na ciągle powiększającą się szarą strefę. Szacuje się, że na umowach cywilnoprawnych bez odprowadzania składek zatrudnia się ok. 100 tys. zleceniobiorców.

Podczas prac legislacyjnych posłowie zgłosili jednak zastrzeżenia co do 3-miesięcznego vacatio legis na wejście w życie nowych przepisów. Argumentowali, że nowe przepisy w kłopotliwej sytuacji postawią firmy, które pracują na podstawie kontraktów zawartych w trybie zamówień publicznych. Nie mają możliwości renegocjowania umów, a muszą ponieść dodatkowe koszty zatrudnienia.

Zobacz także:  Przedsiębiorca wykonujący zlecenie nie skorzysta z ulgi ZUS

Niektóre zmiany do ustawy systemowej wejdą w życie już 1 stycznia 2015 r. Ubezpieczeniom społecznym będą podlegały przychody członków rad nadzorczych spółek, od których obecnie nie trzeba płacić składek. Od nowego roku składki prezesów i wiceprezesów będą obowiązkowe niezależnie od tego, czy mają oni inne źródła dochodu.

Zmiany będą również w ubezpieczeniach rolników. Będą oni mogli dorobić poza rolą na podstawie umowy zlecenia do połowy minimalnego wynagrodzenia bez utraty prawa do ubezpieczenia z KRUS. 

Te osoby, które w poprzednich latach po podjęciu pracy oskładkowanej w ZUS zostały wykreślone z KRUS, będą miały pół roku na złożenie wniosku o przywrócenie im cennego stażu ubezpieczenia rolniczego. 

Te osoby, które na mocy obowiązujących obecnie przepisów w poprzednich latach po podjęciu pracy oskładkowanej w ZUS zostały wykreślone z  KRUS, będą miały pół roku na złożenie wniosku o przywrócenie im stażu ubezpieczenia rolniczego.

Więcej w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.