Większość wypłaconych środków w ramach świadczenia postojowego trafiła do osób prowadzących działalność gospodarczą. Pieniądze przelano też osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wypłacane jest już także postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz.

Najwięcej pieniędzy, jak dotąd, trafiło do województw: mazowieckiego (110,1 tys. świadczeń na kwotę 281,1 mln zł), śląskiego (80,3 świadczeń na kwotę 159,8 mln zł) oraz małopolskiego (77,3 tys. świadczeń na kwotę 153,9 mln zł).

Z kolei najmniej środków z tytułu postojowego trafiło do województwa podlaskiego (18,3 tys. świadczeń na kwotę 36,2 mln zł), świętokrzyskiego (19,4 tys. świadczeń na kwotę 39,1 mln zł) oraz lubuskiego (20,4 tys. świadczeń na kwotę 40,6 mln zł).

 


Prezes ZUS zapewnia, że świadczenia postojowe są wypłacane na bieżąco i bez zbędnej zwłoki. - Od kilkunastu tygodni pracujemy na pełnych obrotach. Staramy się, żeby wnioski o tarczę antykryzysową, w tym świadczenia postojowe, były realizowane jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest wsparcie dla przedsiębiorców – mówi prof. Gertruda Uścińska. Zachęca również do składania wniosków o pomoc z tarczy drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). - To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację spraw i wypłatę świadczenia – podkreśla prezes Zakładu.

 


Co przewiduje tarcza 3?

Zakład przypomina, że najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej zakłada zwolnienie ze składek dla firm, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7 tys. zł. Przepisy uprawniają do świadczenia postojowego też przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-procentowy spadek przychodu – przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.