– Naszym priorytetem jest ochrona polskich rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych, a także pracowników i pracodawców – podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Funkcjonujący w resorcie zespół ma za zadanie opracować plan działania, którego głównym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 przed nadejściem drugiej fali epidemii, a także przygotowanie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych oraz pozostających w pieczy zastępczej na zagrożenia z tym związane.

 


Jak zaznacza minister Maląg, ochrona rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami a także pracowników i pracodawców to priorytet w działaniach ministerstwa. – Zdajemy sobie sprawę, że pandemia odbiła się na codziennym życiu wielu polskich rodzin – dodaje.

 


Szefowa resortu pracy przypomniała, że rządowe wsparcie na ochronę miejsc pracy to już ponad 123 mld zł. Na bieżąco wypłacany jest też dodatek solidarnościowy. To już ponad 172 mln zł wsparcia dla osób, które straciły pracę w wyniku pandemii.