Ruch Społeczny Kobiety na Działalności skierował skargę na Zakład Ubezpieczeń Społecznych m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzecznika Praw Dziecka. Prosi te urzędy o "natychmiastową interwencję i wsparcie".

 

Skarga na bezpodstawne kontrole

- Ruch Społeczny Kobiety na Działalności w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Współpracujących Biur Rachunkowych sprzeciwia się rażącym nadużyciom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - napisano w piśmie, do którego dotarło Prawo.pl.

Czytaj w LEX: Zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców >

Według Ruchu ZUS prowadzi w ostatnim czasie "szerokie spektrum pozbawionych podstawy prawnej i często nieetycznych działań skierowanych na odebranie kobietom prowadzącym działalność gospodarczą przysługującego prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego". - Działania te mają na celu pozbawienie nas środków do życia podczas choroby i macierzyństwa poprzez odebranie na przyszłość lub nakazanie zwrotu przysługujących nam zgodnie z obowiązującym prawem, prawidłowo przyznanych i wypłaconych przez ZUS (nawet wiele lat temu) zasiłków, co odbywa się - w naszym przekonaniu - z naruszeniem podstawowych gwarancji konstytucyjnych - dodano w wystąpieniu.

- Kontrolom mówimy tak. Nie zgadzamy się jednak na to, żeby kontrole te były skierowane głównie na jedną grupę społeczną, tj. na kobiety prowadzące działalność gospodarczą - wskazuje Ruch.

Czytaj w LEX: Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców >

Ruch zarzuca ZUS m.in. "nadużycia prawne przejawiające się w łamaniu przepisów KPA, ustawy systemowej oraz innych przepisów, zakwestionowanie uprawnień do dowolnego świadczenia chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego lub macierzyńskiego w jakimkolwiek momencie w kontrolowanej przeszłości. Według organizacji powoduje efekt domina i utratę prawa do wszystkich kolejnych świadczeń, na przestrzeni nawet kilku lat, pozbawienie środków do życia na wiele miesięcy poprzez wstrzymanie przysługujących zasiłków – przy jednoczesnym braku możliwości pracy na zwolnieniu lekarskim. Autorki wystąpienia piszą też o zastraszaniu i "insynuujących pytaniach, np. "Czy celowo utrzymywała Pani podstawę wymiaru?. Dochodzić ma też do zniechęcania przedsiębiorców do korzystania z usług prawniczych i doradczych w sprawach ZUS, uporczywych i zbędnie natężonych kontroli oraz postępowań w tym samym zakresie u tego samego przedsiębiorcy".

 

 

ZUS - działamy zgodnie z literą prawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rocznie wypłaca ponad 200 mld zł różnego rodzaju świadczeń, w tym w granicach 11 mld zł świadczeń z tytułu choroby. - Są to pieniądze wszystkich naszych klientów, uczestników powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. My odpowiadamy by środki te były wydawane racjonalnie i nie dochodziło do nadużyć. Naszym ustawowym obowiązkiem jest zarówno kontrola i weryfikacja tytułu do ubezpieczenia jak i prawa do świadczeń. Poruszamy się ściśle w ramach obowiązujących nas norm prawnych - komentuje rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.

Zobacz procedurę w LEX: Przebieg kontroli ZUS >

- Nie ma mowy by Zakład Ubezpieczeń Społecznych ukierunkował swoje działania na konkretną grupę społeczną, czy zawodową. W swoich kontrolach kierujemy się obiektywnymi zasadami – podstawą jest analiza ryzyka. Zapewniam, że nie mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której to tzw. „kobiety na działalności” objęte byłyby specjalnym nadzorem przez pracowników ZUS - podkreśla.

Sprawdź w LEX: Czy można założyć działalność gospodarczą, będąc na urlopie macierzyńskim z tytułu umowy o pracę i zatrudnić męża jako osobę wykonującą pracę? >

 


Andrusiewicz przypomniał, że w 2018 roku ZUS wydał 687 decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. - Dotyczyły one osób zgłoszonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które wystąpiły o świadczenia krótkoterminowe, a u których Zakład wskazał na brak znamion faktycznie prowadzonej działalności. Jedynie nieco ponad 200 z nich dotyczyło kobiet w ciąży - mówi. I zwraca uwagę, że decyzje te dotyczyły sytuacji, w których Zakład stwierdził, że żadna działalność nie była prowadzona, a jej rejestracja miała służyć tylko wypłacie świadczeń chorobowych.

Czytaj w LEX: Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy >

- Klienci przedsiębiorców, którzy oficjalnie oferują pomoc w uzyskaniu wysokiej podstawy do wypłaty świadczeń chorobowych i macierzyńskich, muszą się liczyć z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy nie dochodzi w tej materii do nadużyć. Postępowalibyśmy nieodpowiedzialnie i narażalibyśmy się na zarzut niegospodarności gdybyśmy tego typu sytuacji nie analizowali i nie obejmowali kontrolą. Każdy, kto korzysta z porad dotyczących zwiększenia podstawy wymiaru do wypłaty świadczeń musi się z taką kontrolą liczyć, co nie znaczy, że w każdej tego typu sytuacji Zakład zakwestionuje takową podstawę. Działamy w zgodzie z literą prawa i w trosce o pieniądze naszych klientów - wyjaśnia ZUS.

 

Czytaj też: Bez porozumienia w RDS ws. waloryzacji rent i emerytur >>>>