Premier Mateusz Morawiecki z dniem 21 stycznia 2019 roku powołał Kazimierza Kuberskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Akt powołania wręczyła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadania dla nowego wiceministra

Wiceminister Kazimierz Kuberski przejmie znaczną część obowiązków, za które odpowiadał wcześniej wiceminister Bartosz Marczuk (odszedł z MRPiPS w listopadzie 2018 roku).

Czytaj też: Bartosz Marczuk - z ministerstwa pracy do Polskiego Funduszu Rozwoju >

Kuberski będzie odpowiedzialny za obszar współpracy międzynarodowej, wdrażania europejskich funduszy społecznych oraz informatyzacji.

Powrót Kuberskiego do ministerstwa

Nowy wiceminister ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe kursy z administracji i studia MBA na University of Kentucky, a w 2005 podyplomowe studia z zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od 2002 był ekspertem w Centrum im. Adama Smitha.

 

 

Od 1993 roku był związany z urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, w którym w 2003 roku został zastępcą Dyrektora Biura Polityki Społecznej i Pełnomocnikiem Prezydenta Warszawy ds. programu "Warszawa bez barier".

W latach 2005-08 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w którym odpowiadał za stosunki międzynarodowe, dialog społeczny, migracje i organizacje pozarządowe.

Od 2008 r. był dyrektorem w Biurze Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, a w ostatnich trzech latach pracował jako dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Kierownictwo MRPiPS

Na początku stycznia ze stanowiska wiceministra odwołana została Elżbieta Bojanowska - to skutek decyzji o wycofaniu kontrowersyjnego projektu nowej ustawy o przemocy w rodzinie.

Minister Elżbieta Rafalska ma obecnie w swoim resorcie czterech wiceministrów:

  1. Stanisław Szwed, sekretarz stanu
  2. Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu
  3. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu
  4. Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu