Wdrożenie PPK to ogromne wyzwanie organizacyjne – przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 miliona pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK. Nowy wiceprezes zarządu będzie nadzorował pion odpowiedzialny za te elementy programu. Jestem przekonany, że doświadczenie Pana Marczuka w zakresie znajomości systemu emerytalnego i realizacji dużych programów społecznych zaowocuje sprawnym uruchomieniem systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to jeden z najważniejszych projektów całego zespołu PFR na najbliższe lata - napisał w komunikacie prezes PFR.

Czytaj też: 2019 rok przyniesie dużo zmian w prawie pracy >

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych Polski Fundusz Rozwoju będzie organizował wdrożenie programu PPK oraz będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK oraz stworzy dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy. Portal PPK będzie przyjaznym użytkownikowi miejscem, gdzie będą przedstawione w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK.

Czytaj też: Najwyższy czas na rozpoczęcie przygotowań do PPK >

Na portalu pracodawcy znajdą informacje o sposobie tworzenia, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK. Portal informacyjny będzie prezentował także wyniki finansowe instytucji obsługujących PPK, dane o tym, ilu klientów obsługują, jakie zyski uzyskują dla swoich klientów oraz jakie opłaty pobierają.

Sprawdź w LEX:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Bartosz Marczuk ukończył studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Był kierownikiem działu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W latach 2011–2012 był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Współtworzył Rządowy Program Polityki Rodzinnej 2006–2007, pełniąc także funkcję społecznego doradcy ministra pracy i polityki społecznej. Od 10 grudnia 2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie społecznego programu 500 Plus. Rezygnację z zajmowanego stanowiska złożył 7 listopada 2018 r.