Za nowelizacją, którą przygotowali posłowie klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści, tzw. ustawą antycovidową, głosowało 420 posłów, jeden poseł był przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelą, jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związku pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu nowego wyboru - nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autorzy projektu argumentowali, że statuty większości związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym trybie nie jest możliwa również zmiana statutów regulujących te kwestie. Wygaśnięcie zaś kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję spowoduje ich paraliż.