Z rozporządzenia wynika, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osoby które ukończyły 18 lat, do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dopuszcza się także osoby - które uzyskały wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz osoby - które otrzymały uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych na podstawie przepisów w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.

Zobacz w LEX: Uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi po 10.08.2018 r. >

 

Kłopot w interpretacji obecnych przepisów

Resort wskazał, że przy obecnych przepisach nie jest jasne czy do obsługi wózków jezdniowych, innych niż podnośnikowe można dopuścić osobę, która nie ukończyła 18 lat. - Podjęcie prac nad zmianą ww. rozporządzenia wiąże się z postulatami przedsiębiorców którzy w kierowanej do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii licznej korespondencji, dotyczącej interpretacji przepisów - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Zobacz w LEX: Ważność uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi uzyskanych przed 10.08.2018 >

 

 

W proponowanych przepisach przewidziano wydłużenie okresu ważności imiennych zezwoleń, które uprawniają do przystąpienia do egzaminów. - Terminy na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, są za krótkie, aby możliwe było w tym terminie przystąpienie do egzaminu wszystkich chętnych, którzy będą zainteresowani ich uzyskaniem - czytamy.

 

Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Badania profilaktyczne obsługujących wózki jezdniowe >

Wprowadzenie do firmy wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia >

Jakich uprawień wymaga obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia? >

Czy do wózków jezdniowych może być zaliczony podest ruchomy przejezdny? >

Jak traktować wózek jezdniowy z napędem elektrycznym jazdy i unoszenia? >

Czytaj też: Resort przedsiębiorczości chce łagodniejszego traktowania mikroprzedsiębiorstw >>>