W okresie od 15 kwietnia do 14 lipca 2020 r. najwięcej środków w ramach świadczeń postojowych trafiło do województw: mazowieckiego - 352,6 tys. wypłat na kwotę 688,1 mln zł, śląskiego - 256 tys. wypłat na kwotę 501,5 mln zł i małopolskiego - 241,3 tys. na kwotę 471,8 mln zł. Dalej uplasowały się województwo wielkopolskie (224 tys. wypłat na kwotę 441,4 mln zł) oraz dolnośląskie (169 tys. na kwotę 329,4 mln zł).

  


Wnioski tylko elektronicznie

- Wnioski o to świadczenie rozpatrywane są na bieżąco, aby pieniądze były wypłacane jak najszybciej i trafiły do wnioskodawców, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie przypominam, że od 24 czerwca takie wnioski należy składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. I dodaje: - Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów, gdyż są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały uzupełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Jak zapewnia Kopczyńska, na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna jest instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Przypomina, że osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS. W zakładaniu profili na PUE pomagają pracownicy Zakładu.

 


Dla kogo postojowe?

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków m.in. (np. na wniosku składanym w lipcu przychód w czerwcu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w maju). Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem otrzymania postojowego kolejny raz jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna, wykazana we wcześniejszym wniosku, się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

Świadczenie wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1300 zł, a osoby wykonujące umowy  cywilnoprawne, z przychodem poniżej 1300 zł, otrzymają sumę przychodów z niezrealizowanych umów.

  


Pół miliarda dla mieszkańców województwa śląskiego

Oddziały ZUS w województwie śląskim (tabela poniżej) wypłaciły już ponad pół miliarda złotych mieszkańcom regionu w ramach świadczenia postojowego.

 

Postojowe dla przedsiębiorców ze Śląska

L.p.

O/ZUS

RAZEM

Liczba wypłat

Kwota (w zł)

Kraj

2 212 514

4 333 135 789

1

Bielsko-Biała

44 040

87 118 331

2

Chorzów

39 419

75 750 625

3

Częstochowa

33 186

65 667 841

4

Rybnik

44 629

87 735 459

5

Sosnowiec

54 387

107 227 950

6

Zabrze

40 404

78 085 223

Źródło: ZUS Oddział w Chorzowie

 


Dla zwalnianych - dodatek solidarnościowy

Jak mówi Beata Kopczyńska, pieniądze dla mieszkańców województwa śląskiego płyną także z tytułu dodatku solidarnościowego. - Zrealizowano już ponad 12,5 tys. przelewów na kwotę przekraczającą 16,2 mln zł – podkreśla regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Przypomina, że o dodatek solidarnościowy mogą ubiegać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu epidemii koronawirusa rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Czytaj również: ZUS wypłacił 4,1 mld zł tytułem świadczenia postojowego