W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało właśnie rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 2091).

W par. 24 rozporządzenia rząd określił zasady przemieszczenia się. W jego ust. 1 pkt 3 zdecydował m.in., że przemieszczając się pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem będzie można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Czytaj również: W 9-osobowym busie może jechać 5 osób łącznie z kierowcą>>

Kogo nie będzie dotyczyło ograniczenie?

Ograniczenia tego nie będzie się jednak stosowało w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, a także do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.

W rozporządzeniu wydłużona została natomiast lista służb, które z tego ograniczenia będą wyłączone. I tak, z kompletem pasażerów będą mogły przemieszczać się busy:

  1. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;
  2. którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
  3. którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.

Rozporządzenie wejdzie w życie 28 listopada 2020 r.