Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931), które zmieniło przepisy rozporządzenia z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758), wprowadzając m.in. ograniczenie co do liczby zajmowanych miejsc w samochodach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W efekcie od wtorku, 3 listopada 2020 r., czyli od wejścia przepisów rozporządzenia w życie, pracodawcy zastanawiali się, czy bus posiadający 9 miejsc włącznie z kierowcą może przewozić 4 czy 5 osób.

Czytaj również: Niejasny przepis - ilu pracowników można przewieźć busem?>>

Jeszcze we wtorek zapytaliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów o to, jaka powinna w takim razie być to liczba pasażerów, bo wątpliwości mieli nie tylko przedsiębiorcy, ale i podzieleni byli prawnicy.

- Zgodnie z par. 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia RM (w brzmieniu określonym w Dz. U. poz. 1931) do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Ww. ograniczenia nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie – przypomina Centrum Informacyjne Rządu w przekazanej nam odpowiedzi. I dalej dodaje: - Jeżeli bus ma 9 miejsc (łącznie z kierowcą), to nie więcej niż połowa to 5 miejsc (z kierowcą), czyli 4 dla pasażerów.

Czytaj w LEX: Dojazd grupowy pracowników do pracy bez podatku dochodowego od osób fizycznych >