- Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne przewiduje, że przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2020 r., zgodnie z decyzję rządu podjętą na posiedzeniu 26 listopada 2019 r. W konsekwencji wszystkie ustawowe terminy dotyczące przekształcenia OFE w IKE ulegną przesunięciu. Obecnie trwają uzgodnienia między zainteresowanymi instytucjami, m.in. Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ZUS – poinformował nas w czwartek Stanisław Krakowski, dyrektor Biura Komunikacji w MFiPR.

Przypomnijmy, że w wersji projektu, który został pierwotnie przyjęty przez Radę Ministrów 6 listopada 2019 r. termin na złożenie ww. deklaracji miał upływać 28 lutego 2020 r.

Niewiele czasu na decyzję o przekazaniu pieniędzy z OFE - czytaj tutaj>>
 

Dwa warianty

„Projektowana ustawa ma na celu przebudowę obecnego modelu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Zakłada się, że OFE przestaną funkcjonować w dotychczasowej formule, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE), a alternatywnie będzie możliwe złożenie deklaracji o przeniesieniu ww. środków w całości do ZUS” – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Podkreśla, że w ramach IKE środki pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę, ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych środków w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze (w okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejsza politykę inwestycyjną). Do IKE powstałego z OFE będzie można dopłacać w ramach ustawowego limitu wpłat na IKE.

Przypomnijmy, że obecnie w OFE są zgromadzone aktywa na łączną kwotę ok. 162 mld zł.