Podstawę wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, w którym określony zostanie termin, na jaki może zostać przyznany rodzicom dziecka dodatkowy zasiłek opiekuńczy, stanowi ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

Projekt na razie nie został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego. Z informacji resortu pracy, który jest autorem projektu wynika, że zaproponował on wydłużenie okresu pobierania tego zasiłku do 24 maja. Jak podało ministerstwo, projekt ma zawierać również regulacje dotyczące możliwości korzystania z zasiłku w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez placówki. O ostatecznym kształcie zaproponowanych rozwiązań zadecyduje Rada Ministrów.

 


Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

W środę, w radiu TOK FM prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziała, że w maju dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie najprawdopodobniej obowiązywał na dotychczasowych.

Czytaj również: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony do 26 kwietnia