Chodzi o art. 151 § 1 KP, który nie przewiduje udzielenia na wniosek pracownika czasu wolnego w zwiększonym wymiarze w stosunku do czasu faktycznie przepracowanego w godzinach nadliczbowych, art. 30 ust. 2 ustawy z o pracownikach urzędów państwowych, który odmawia urzędnikom prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy, art. 85 ust. 5 u ust. 6 ustawy o NIK, które nie przewidują prawa kontrolera do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu zatrudnienia poza normalnymi godzinami pracy oraz w porze nocnej lub w dni wolne od pracy, art. 32 ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej, który nie przewiduje prawa członka służby zagranicznej do zwiększonej stawki wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy, a także w niedzielę i święta, art. 59 ust. 2 ustawy o PIP, który nie przewiduje prawa pracownika PIP do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy, art. 97 ust. 6 i ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, które nie przewidują prawa urzędnikom do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, art. 97 ust. 8 ustawy o służbie cywilnej, który nie przewiduje prawa urzędnika do zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę w niedzielę lub święto przekraczającą dobowy wymiar czasu pracy oraz art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, który nie przewiduje prawa pracownika samorządowego do zwiększonej stawki wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych.

Czytaj: Nadgodziny można odebrać w kolejnym okresie rozliczeniowym

Artykuł 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej nakazuje państwom ratyfikującym ten dokument (w tym Polsce), aby zagwarantowały pracownikom zwiększoną rekompensatę za pracę po godzinach. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że urzędnicy powinni mieć prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych. Wielokrotnie apelował do rządu o zmianę przepisów i wprowadzenie zwiększonych rekompensat w służbie cywilnej.

Dowiedz się więcej z książki
Czas pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Również komitet niezależnych ekspertów powołany do monitorowania, jak jest wdrażana Europejska Karta Społeczna, uważa, że z przepisów powinien wynikać co najmniej dłuższy odpoczynek zamiast zwiększonego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Tymczasem obecnie członkom korpusu służby cywilnej nie przysługuje ani dodatkowe wynagrodzenie, ani zwiększony wymiar czasu wolnego.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.