Średnia dla całej UE to 6,8 proc. Natomiast wśród krajów strefy Euro bezrobocie spadło o 0,1 pkt. proc. w stosunku do lipca i wyniosło 8,1 proc.

Polska znalazła się na 2. miejscu wśród krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na  poziomie 3,4 proc. W stosunku do lipca br. stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt. proc. W porównaniu do sierpnia 2017 roku jest mniejsza o 1,4 pkt. proc. (wynosiła wtedy 4,8 proc.).

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach (2,5 proc.) oraz w Polsce i Niemczech (3,4 proc.). Najwyższą natomiast - w Grecji 19,1 proc. (dane za czerwiec) oraz w Hiszpanii (15,2 proc.).

Czytaj też: GUS: Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8 proc. >

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Zasiłek dla bezrobotnych >

Dofinansowania dla pracodawcy z urzędu pracy >

Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnego rodzica >

Refundacja kosztów składek w przypadku zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia >

Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu stażysty >