Bezrobocie wciąż pozostaje na rekordowo niskim poziomie. GUS potwierdził we wtorek wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,8 proc. - to oznacza spadek o 1,2 proc. w porównaniu do sierpnia 2017 roku i spadek o 0,1 proc. w porównaniu do lipca bieżącego roku.

Bezrobocie wszędzie poniżej 10 proc.

To dane zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Minister Rafalska mówiła na początku września, że zbliżamy się do "naturalnego bezrobocia" i dlatego nie nastąpi już jego spektakularny spadek.

Czytaj też: Wyższy zasiłek dla bezrobotnych - tylko dla wybranych >

Podobnie jak przed miesiącem, we wszystkich województwach stopa bezrobocia była niższa niż 10 proc. Najwyższa w woj. warmińsko-mazurskim (9,9 proc.) i podkarpacki (9,7 proc.), a najniższa w wielkopolskim (3,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w całej Polsce wyniosła 958,6 tys. osób.

Więcej zatrudnionych

Według GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło 6,2 mln osób i było o 3,4 proc. wyższe niż przed rokiem (i o  3,5 proc. niż wyższe w lipcu br.). Pracy przybyło szczególnie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,8 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,1 proc.), budownictwie (o 5,2 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,6 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 4,2 proc.).

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan:

Przyczyną pozytywnych zmian na rynku pracy jest cały czas wysokie zapotrzebowanie na pracę w polskiej gospodarce i towarzyszący temu wzrost płac. W wielu miejscach stopa bezrobocia jest bardzo niska, na poziomie 2-3 proc., co oznacza, że wyczerpane zostały zasoby pracy, jakim były rejestry bezrobotnych. Zapotrzebowania pracodawców nie zaspokajają również pracownicy z sąsiednich krajów m. in. z Ukrainy.

Aby dalej zatrudnienie mogło rosnąć należy zwiększyć mobilność osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Chodzi o te osoby, które nie mogą znaleźć pracy w miejscu zamieszkania. Przeszkodą są często bariery związane z organizacją transportu publicznego. Brak dogodnych i stałych połączeń skutkuje ograniczeniem możliwości podejmowania aktywności zawodowej, szczególnie na terenach oddalonych od ośrodków przemysłowych i skupiających usługi.

Konieczne jest również prowadzenie długofalowej polityki migracyjnej nastawionej na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników z możliwością ich integracji.

Z uwagi na niskie wskaźniki aktywności zawodowej Polaków zasadne byłoby też dokonanie przeglądu systemu świadczeń społecznych pod kątem tworzenia zachęt do dezaktywizacji lub aktywizacji zawodowej.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Zasiłek dla bezrobotnych >

Dofinansowania dla pracodawcy z urzędu pracy >

Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnego rodzica >

Refundacja kosztów składek w przypadku zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia >

Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu stażysty >