Zgodnie z ustawą, w kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.). Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Czytaj również: Od przyszłego roku trzynastka dla emerytów i rencistów będzie płacona co roku>>

Tę tzw. trzynastką emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistówKoszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.

Trzynastki wypłacone zostaną osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, renty  strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia  uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Sejm opowiedział się w czwartek przeciwko poprawkom Senatu do ustawy. Jedna z nich zakładała wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego (dawniej: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Posłowie nie poparli także poprawek wprowadzających do ustawy zmiany porządkujące zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.