Ceny ofertowe metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w największych miastach są wyższe niż ceny transakcyjne - wynika z raportu portalu Szybko.pl i Expandera.
Wyjątkiem jest Gdynia, gdzie według statystyk cena ofertowa jest o 50 złotych niższa od transakcyjnej. W pozostałych miastach średnie ceny transakcyjne są o maksymalnie 7% niższe od ofertowych. Według raportu, wskaźnik zmiany średniej ceny w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni i Sopocie dla ostatniego miesiąca wynosi +0,3%, zaś dla całego roku nadal jest ujemny. Cena jest niższa o 4% w Gdyni, o 1,6% w Gdańsku, o 1% w Warszawie i Poznaniu. We Wrocławiu niemal bez zmian (-0,2%). W Krakowie wyższa o 0,6% i w Sopocie o 4,1%. W Łodzi, Lublinie, Szczecinie, Toruniu, Opolu, Olsztynie, Białymstoku i Katowicach wskaźnik zmiany średniej ceny dla marca 2010 wynosi +0,7%, zaś w skali roku - 2,2%. W 6 na 8 miast średnie ceny w marcu 2010 były wyższe niż w marcu 2009. Jedynie w Szczecinie i Olsztynie średnie ceny pozostają niższe niż przed rokiem, o odpowiednio -3,2% i -2%.
Źródło: eGospodarka.pl, 15 kwietnia 2010 r., oprac. Regina Anam