Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o. W 2012 r. przyjęliśmy z USA na odprawie czasowej formy produkcyjne, które zwróciliśmy w 2013 r. Poniesione koszty związane z przyjęciem i odesłaniem tych form zostały odliczone w podatku VAT w 2012 r. i w 2013 r. Po odesłaniu form chcemy zrefakturować koszty na firmę z USA.
Z jaką stawką powinniśmy refakturować te koszty?
Czy możemy ująć całą kwotę brutto (w momencie importu faktura wystawiona przez agencję celną zawierała VAT, a w przypadku eksportu jest zastosowana stawka 0%), czy tylko netto, ponieważ już odliczyliśmy VAT?
Czy tę usługę sprzedaży do USA można potraktować jako NP?