Pytanie
Firma wystawiła fakturę z datą 1 stycznia 2012 r. oraz datą sprzedaży 31 grudnia 2011 r. Na fakturze zostały ujęte wynagrodzenie wg umowy, wynagrodzenie za korzystanie z telefonu komórkowego oraz wynagrodzenie na pokrycie kosztów korzystania z własnych środków transportu.
Czy kwotę netto faktury tj. przychód ze sprzedaży, należy doliczyć do przychodów z 2011 r., czy też stanowi przychód 2012 r.?
Do którego miesiąca zaliczyć przychód ze sprzedaży z faktury wystawionej z datą 1 luty 2012 r. oraz datą sprzedaży 31 stycznia 2012 r.?