Pytanie
Z jaką datą, w poniższych sytuacjach, należy wystawić świadectwo pracy?
1. Umowa na czas określony zawarta w dniu 26 kwietnia 2010 r. do 25 kwietnia 2011 r., kolejna umowa na czas określony od 26 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Następna umowa od 1 stycznia 2012 r. została zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa na okres próbny od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., kolejna umowa na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., następna umowa od 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony.
3. Umowa na okres próbny od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., kolejna umowa na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 14 czerwca 2011 r., następna umowa od 14 czerwca 2011 r. na czas nieokreślony.