Zmiana urzędowych wzorów jest związana z nowelizacją Prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca. Celem nowelizacji było uproszczenie procedury, jednak wprowadzone zmiany wprowadziły wiele wątpliwości uczestników procesu budowlanego oraz pracowników organów. Przejawiają się one wzrostem liczby zadawanych pytań dotyczących sposobu wypełniania wniosków oraz załączanych dokumentów, na które szczegółowo odpowiadają nas i eksperci.


Eksperci programu Serwis Budowlany odpowiedzili na pytania:
- Jakie zapisy winny się znaleźć w punkcie 4 decyzji pozwolenia na budowę według nowego wzoru?
- W którym punkcie w nowym wzorze oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy wpisać dokument, z którego wynika zaznaczony tytuł?
- Czy inwestor jest zobowiązany przedłożyć decyzję na lokalizację zjazdu na drogę gminną do wniosku o pozwolenie na budowę obiektu usługowego?
Jak prawidłowo wypełnić nowe oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w przypadku inwestycji obejmujących większą ilość działek, np. inwestycje liniowe?
- Czy składając wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, należy wypełniać pole dotyczące kubatury oraz kategorii obiektu budowlanego?


Zapisz się na dostęp testowy>>