Z punktu widzenia systematyki pierwszym normatywnym obowiązkiem rady gminy związanym z ustaleniem opłaty winno być dokonanie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty (wybór ograniczony jest przepisami art. 6j ust. 1 i 2 ustawy). Kolejną czynnością rady powinno być określenie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Dopiero na podstawie danych wynikających z przyjętych uchwał można przystępować do opracowania wzoru deklaracji. Powinna ona zawierać jedynie te dane, które są konieczne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. Jeżeli więc gmina przy wyborze metody ustalania opłaty przyjęła, że będzie ją naliczać w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, to w przyjętej deklaracji nie może wymagać od właściciela podania powierzchni lokalu mieszkalnego czy też ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>