„Szacowanie kosztów robót budowlanych w procesie inwestycyjnym” to szkolenie skierowane do pracowników firm budowlanych (m.in. kierownicy budowy, kosztorysanci, osoby przygotowujące oferty). Odbiorcami szkolenia są również pracownicy działów inwestycyjnych, budżetowania, planowania oraz księgowości w firmach.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu szacowania kosztów we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego w oparciu o potrzeby wynikające z obowiązujących w 2012 r. przepisów prawnych.
Jednym z celów pośrednich jest zapoznanie uczestników szkolenia z warunkami wynikającymi z finansowania kosztów inwestycji budowlanych realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, funduszy celowych oraz środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków własnych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają uwarunkowania, zakres i metody szacowania kosztów, poznają narzędzia wspomagające kalkulację kosztów robót budowlnych oraz ich możliwości , a także niezbędne i pomocne publikacje ułatwiające pracę. Istotnym aspektem szkolenia będzie nawiązanie do obowiązującego zadaniowego finansowania inwestycji budowlanych w zakresie szacowania kosztów oraz rozliczania robót budowlanych.

Wykładowca:
mgr inż. Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant - posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.
Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Więcej informacji na temat szkolenia>>>