Organizowane przez Zespół powermeetings.eu (w ścisłej współpracy z Grupą Ożarów S.A.) Forum Ochrony Środowiska odbędzie się w dniach 6-7 listopada br. w Sandomierzu (Hotel Mały Rzym)


W trakcie wydarzenia poruszone zostaną przede wszystkim aspekty, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a w tym takich zagadnieniach, jak m.in.:
• POŚ – nowela a sytuacja podmiotów ingerujących w środowisko
• Zarządzanie ryzykiem środowiskowym – rola nowoczesnych ubezpieczeń środowiskowych
• Najnowsze trendy w technikach pomiarowych dla ochrony środowiska
• Technika i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej
• Dyrektywa IED, BAT, BREF
• ETS – zmiany zezwoleń na emisje CO2 – nowe otoczenie prawne
• Odpady jako źródło wartościowych surowców w przemyśle
• REACH i CLP
• Zarządzanie ubocznymi produktami spalania w energetyce zawodowej

Istotnym tematem wydarzenia będzie też wykład: „Polityka zrównoważonego rozwoju strategią zarządzania w Grupie Ożarów SA”. Ciekawie zapowiada się również dyskusja panelowa: Forum myśli i idei: Środowiskowe wyzwania na przyszłość a możliwości mentalne i praktyka implementacji wyzwań w przemyśle.

Swoją wiedzą oraz doświadczeniami podczas Forum podzielą się z uczestnikami wydarzenia wieloletni praktycy rynku, a wśród nich znaleźli się tacy Eksperci jak:
- Bogusława Rutkowska, Dyrektor, Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
- Małgorzata Janiszewska, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- Andrzej Ptak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Ożarów S.A.
- Małgorzata Typko, Dyrektor, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska
- Karolina Ubysz, Radca Prawny, Departament Ochrony Powietrza, Wydział ds. Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych, Ministerstwo Środowiska
- Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Departament ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych
- Mieczysław Kobylarz, Dyrektor Biura Zarządzania Procesami Wytwarzania, Jakością, Środowiskiem i Wsparciem BHP, GDF Suez Energia Polska
- Marzena Jasińska-Łodyga, Szef Ochrony Środowiska, Grupa Ożarów S.A.
- Paweł Holnicki-Szulc, Dyrektor Generalny, AIG
- Marcin Żak, Kierownik Operacyjny, Laboratorium Pomiarów Emisji Wessling Polska Sp. z o.o.
- Włodzisław Ćwiąkalski, Prezes Zarządu Emipro Sp. z o. o.
- Ludomir K. Błeszyński, SIEMENS Industry Software Sp. z o.o.
- Dariusz Janasz, Starszy Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży, Urządzenia Pomiarowe – Analityka Procesowa, ABB Sp z o.o.
- Patryk Weisser, p.o. Dyrektora Oddziału, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
- Joanna Poluszyńska, Kierownik Techniczny, Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
- Jan Deja, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu
- Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu, Mo-BRUK S.A.
- Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, Remark-Rozruch S.A.
- Marek Grzesiuk, OMC ENVAG
- Tadeusz Gralec, Szef Produkcji, Grupa Ożarów S.A.
- Zdzisław Hoda, Kierownik Wydziału Produkcji i Współspalania, Grupa Ożarów S.A.
- Piotr Gozdek, Kierownik Zmiany w Wydziale Współspalania, Grupa Ożarów S.A.
- Beata Brynczak, Radca Prawny, Brynczak Ubysz Kancelaria Radców Prawnych

Więcej informacji pod adresem: http://www.powermeetings.eu/konferencje/en/forum-ochrony-srodowiska/.

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął Forum Ochrony Środowiska patronatem medialnym.