Pierwsze pożyczki zostały rozdane w ramach pilotażu programu "Wsparcie w starcie" w województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. Rozszerzenie programu na cały kraj planowane jest po wejściu w życie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu „Wsparcie w starcie" są nowe miejsca pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i promocja zatrudnienia wśród młodych osób.
W ramach programu studenci i absolwenci mogą otrzymać do 60 tys. zł na założenie firmy. Oprocentowanie wynosi 0,69% w skali roku a termin spłaty wynosi do 7 lat.
W programie mogą wziąć udział: absolwenci szkół wyższych (w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu) oraz studenci ostatniego roku studiów (wyższych licencjackich lub magisterskich). W ramach akcji mogą oni otrzymać dwie pożyczki:
- pożyczkę podstawową - do 60 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- pożyczkę uzupełniającą - do 20 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.