Dzięki tej umowie Raiffeisen-Leasing Polska S.A. będzie w stanie uruchomić finansowanie innowacyjnych polskich firm na poziomie 60 milionów euro, w ciągu najbliższych 2 lat. 50% gwarancja udzielona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny pozwoli wesprzeć innowacje w polskiej gospodarce na bardzo preferencyjnych warunkach. Raiffeisen-Leasing Polska jest pierwszą firmą leasingową w Europie, która podpisała umowę gwarancyjną z EIF w ramach RSI.
Ideą instrumentów RSI jest wspieranie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 500 pracowników i potrzebujących kapitału na rozwój, zwłaszcza na badania i innowacje.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania drugiej w Polsce umowy gwarancyjnej w ramach instrumentu RSI. Jednocześnie jest to pierwsza umowa z firmą leasingową. Dzięki niej będziemy wspierać działalność naszego partnera, Raiffeisen-Leasing Polska, udzielając 50% gwarancji, a tym samym dzieląc się ryzykiem. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to szybko i sprawnie uruchamiać kapitał wspierający innowacyjne przedsiębiorstwa w całej Polsce – powiedział Roland Kampe, Senior Manager w Departamencie Gwarancji i Sekurytyzacji w EIF.
Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie finansowania (uruchamianie kapitału wysokiego ryzyka, rozwój instrumentów gwarancyjnych). Tym samym EIF wypełnia dyrektywy unijne, które wspierają rozwój przedsiębiorczości szczególnie w dziedzinie badań i innowacji. Na koniec 2012 roku zaangażowanie kapitału EIF w ten sektor wyniosło 6,5 mld EUR. Europejski Fundusz Inwestycyjny z udziałem w ponad 400 funduszach i 250 finansowych przedsięwzięciach jest najważniejszym w Europie gwarantem inwestycji kapitałowych w rozwój zaawansowanych technologii i sektorów gospodarki innowacyjnej.