Rekomendacje powstały w celu ujednolicenia zawartości merytorycznej, technicznej i redakcyjnej tworzonych aktów prawnych dotyczących form ochrony przyrody. Opracowanie zwraca m.in. uwagę na najczęściej popełniane błędy oraz wskazuje jasny, jednoznaczny sposób opisu granic form ochrony przyrody.

Oprócz wskazówek dla gmin, w rekomendacjach znalazły się również informacje dotyczące redagowania uchwał sejmików województw tworzących parki krajobrazowe i wyznaczających obszary chronionego krajobrazu.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska >>

Poznaj Prawo Ochrony Środowiska - jedyny kompleksowy program online dotyczący obowiązków środowiskowych firm >>