Ogrody działkowe nie muszą płacić za środowisko i wysyłać informacji o tym marszałkowi województwa. Taką interpretację Ministerstwo Środowiska przedstawiło 28 kwietnia br. Wynika ona przede wszystkim z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.).

Zgodnie z ustawą Polski Związek Działkowców i jego członkowie zwolnieni są od podatku i opłat administracyjnych oraz skarbowych (przy czym z podatku od nieruchomości i rolnego na zasadach określonych odrębnie). Zwolnienie PZD wynika z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a działkowców – z używania działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Nie jest to też sprzeczne z Prawem ochrony środowiska, bowiem przepisy tej ustawy nie eliminują takiego przywileju. Zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska powoduje, że ogrody działkowe nie muszą składać dwa razy do roku sprawozdań (zwanych wykazami) w tym zakresie. Formularze sprawozdań zawierają bowiem wyłącznie informacje potrzebne do ustalenia wysokości opłaty oraz ustaloną przez podmiot wysokość opłaty. Warto też wiedzieć, że w tej sytuacji działkowiczom nie grozi również płacenie tzw. opłat podwyższonych, uiszczanych choćby za brak aktualnego pozwolenia wodno-prawnego. To bardzo ważne, bowiem w tym roku opłata podwyższona wynosi 200%, a od przyszłego roku będzie to aż 500% obowiązującej stawki.

źródło: Rzeczpospolita, 29 kwietnia 2008 r., Zofia Jóźwiak