Do wniosku muszą dołączyć m.in. sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości z trzech ostatnich lat obrotowych (tj. za rok 2011, 2010 i 2009). Podmioty, które nie muszą ich tworzyć, składają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań.
AP


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, www.nfosigw.gov.pl