Pytanie
Firma usługowa, czynny podatnik VAT wykazuje co miesiąc w rejestrze sprzedaży VAT sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu (98% całości sprzedaży), sprzedaż opodatkowaną stawkami 8%, 23% (jest to sprzedaż komputerów oraz VAT należny wynikający z nieodpłatnych przekazań) oraz sprzedaż zwolnioną (jest to sprzedaż/refakturowanie na pracowników kosztów usług medycznych świadczonych dla rodzin pracowników, nieodpłatne przekazanie pracownikom usług medycznych ponad świadczenia zdrowotne wynikające z medycyny pracy i obciążenia pracowników kosztami zajęć z języka angielskiego).
Czy Spółka w tej sytuacji powinna ustalać proporcję i dokonać korekty podatku za 2011 r.?
Czy w proporcji powinna uwzględnić sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu?
Jak prawidłowo powinna być ustalona proporcja?