Pytanie
W związku z tym, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. mają się zmienić przepisy dotyczące ujmowania VAT należnego w momencie dokonania sprzedaży, pytanie brzmi, co z fakturą za świadczenie usług najmu?
Dotychczas faktura wystawiona np. 1 września 2013 r. za sprzedaż sierpniową z terminem płatności na 15 września 2013 r. była ujmowana w ewidencji VAT we wrześniu.
Czy zmiany w przepisach o VAT spowodują, iż taką transakcję będziemy ujmować w sierpniu?
Czy przepisy będą już obowiązywać w odniesieniu do faktur wystawionych 1 stycznia 2014 r. za transakcje z grudnia 2013 r.?