Wykonawca będzie prowadził zgodnie z harmonogramem prace wykończeniowe, dlatego też będą występowały zawężenia jezdni zbiorczo-rozprowadzających, etapy nocnych zawężeń jezdni głównych Trasy Toruńskiej na węźle Modlińska oraz pod obiektem prowadzącym ruch z Trasy AK w kierunku Tarchomina, dla bezpiecznego prowadzenia prac związanych z odtworzeniem układu docelowego po tymczasowych przewiązkach. Całość inwestycji obejmuje długość 4,6 km (w tym długość mostu: 645 metrów). Planowany termin zakończenia to październik 2015 r. W ramach kontraktu zburzonych i odbudowanych zostało 16 obiektów inżynierskich, wyremontowanych 29 obiektów oraz powstało 14 nowych, nieistniejących przed rozpoczęciem prac obiektów – m.in. półtunelowe ekrany akustyczne, nowy wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania.


Źródło: www.gddkia.gov.pl,