Największa sprzedaż zanotowana została w czerwcu, kiedy to sprzedano ponad 2000 lokali. Zdaniem Tomasza Kołodziejczyka z redNet Property Group tak dobrej sprzedaży jeszcze nigdy nie było.

Na koniec czerwca 2016 roku oferta mieszkaniowa stolicy wyniosła 21737 mieszkań i była wyższa od tej z końca ubiegłego kwartału o 11,1%, kiedy to w sprzedaży było 19559 mieszkań.

Kolejny raz zaobserwowano również trend wzrostowy liczby gotowych mieszkań, które stanowiły prawie 18% aktualnej oferty deweloperów. Na koniec czerwca było ich ponad 3,8 tysiąca, czyli o około 400 więcej niż w kwartał wcześniej. Gotowe mieszkania oferowane były w ramach 256 projektów deweloperskich.

Wysoki popyt na mieszkania napędza bowiem działania deweloperów, którzy w drugim kwartale br. wprowadzili do sprzedaży 68 nowych inwestycji oferujących łącznie 7872 mieszkania - co również zdaniem Tomasza Kołodziejczyka jest absolutnym rekordem.

Utrzymujący się w bieżącym roku wysoki popyt na mieszkania wciąż napędzają takie czynniki jak: niskie stopy procentowe, korzystne zjawiska demograficzne w Warszawie, sytuacja na stołecznym rynku pracy, program MDM, a także zapowiedź kolejnego wzrostu obowiązkowej wysokości wkładu własnego w 2017 roku.

Co więcej, trwająca ofensywa deweloperów wydaje się nie mieć końca. Deweloperzy wciąż chętnie kupują grunty pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Natomiast badanie preferencji nabywców pozwala im na jak najlepsze dopasowanie oferty do potrzeb i oczekiwań przyszłych klientów.

Biorąc pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne, jak i zachowanie deweloperów i nabywców w pierwszej połowie bieżącego roku, można spodziewać się, że popyt na mieszkania w Warszawie pozostanie na równie wysokim poziomie w kolejnych miesiącach.

Źródło: redNet Property Group