Pytanie
Podatnik w styczniu 2013 r. otrzymał fakturę korygującą do faktury VAT wystawionej w grudniu 2012 r. Faktura korygująca dotyczy udzielonego rabatu. Sprzedaję towary kontrahenta po promocyjnych cenach ustalonych przez niego. W pierwotnej fakturze zakupione towary są wycenione w cenach rynkowych, jednak na towary sprzedane w cenach promocyjnych (sprzedaż dokonana w grudniu 2012 r.) udzielony jest mi rabat (w styczniu 2013 r.).
W jakim okresie podatkowym należy uwzględnić fakturę korygującą?
W sytuacji gdyby należało ująć ją w grudniu 2012 r. rozpatrzmy dwa przypadki:
Co w sytuacji, kiedy rok jeszcze nie jest zamknięty i zeznanie nie zostało złożone?
Co w sytuacji, gdy zamknięto rok i złożono już zeznanie?
Czy taka korekta miałaby wpływ na zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc grudzień czy dopiero na podatek roczny?
Podatnik prowadzi PKPiR kasowo.