Pytanie
Osoba fizyczna (czynny podatnik VAT, PKPiR) wynajmuje lokal. Usługa rozliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W umowie najmu zawarto zapis, że faktury za media wystawiane są w miesiącu otrzymania faktury od dostawcy tych mediów. Fakturę za ogrzewanie w grudniu, wystawioną dnia 31 grudnia 2012 r., podatnik otrzymuje w styczniu 2013 r. i w tym samym miesiącu (styczniu) zgodnie z umową najmu wystawia refakturę. Przychód z tej refaktury wykazuje w styczniu.
Czy w związku z wydaną interpretacja Ministra Finansów postępujemy prawidłowo?
Jak rozumieć art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f. w odniesieniu do zapisu w umowie odnośnie mediów?
Moim zdaniem umowa wskazuje wyraźnie, że przychód z tytułu sprzedaży mediów (w przypadku otrzymania faktury za media na podstawie której wystawiana jest refaktura w miesiącu następnym) występuje w innym okresie rozliczeniowym niż sama usługa najmu.