Pytanie
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W kwietniu 2013 r. zakupił środek trwały - samochód ciężarowy z przyczepą. Podatnik w momencie wprowadzania samochodu do ewidencji starł się o dotację na część środka trwałego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Samochód ciężarowy zamortyzowano w części jednorazowo (50.000 euro), przyczepa jest amortyzowana stawką 14%. W listopadzie podatnik otrzymał odpowiedź o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, została podpisana umowa. Podatnik wystąpił o płatność do ARiMR. Dofinansowanie wpłynie na konto w grudniu lub styczniu.
W jakim momencie podatnik powinien skorygować koszty?
Czy cofnąć się i zrobić korekty już od maja?
Czy skorygować wszystko w listopadzie - czyli w dacie podpisania umowy?
Czy dokonać korekty kosztów w miesiącu wpływu dotacji?
Co w sytuacji, gdy pieniądze wpłyną w kolejnym roku?