Pytanie
Firma "zleceniobiorca" rozlicza się w formie PKPiR na zasadach ogólnych. Świadczy usługi z zakresu pośrednictwa w ubezpieczeniach (agent ubezpieczeniowy). Za miesiąc kwiecień firma osiągnęła przychód z tytułu świadczonych usług. Zgodnie z umową w dniu 10 maja otrzymała od "zleceniodawcy" wyliczenie kwoty prowizji za usługi świadczone w miesiącu kwietniu. W dniu 12 maja na konto "zleceniobiorcy" wpłynęły środki pieniężne. W związku z powyższym w tym samym dniu tj. 12 maja firma wystawiła rachunek za swoje usługi.
W którym miesiącu należy opodatkować podatkiem dochodowym przychód ze świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?