Pytanie
Osoba fizyczna mieszkająca od wielu lat w Belgii uzyskała w 2010 r. spadek po zmarłym mężu (udział w nieruchomości wynoszący 25%). Aktualnie jest rezydentem podatkowym w Belgii i tam rozlicza wszystkie podatki. W 2012 r. planuje powrót na stałe do Polski i zmianę rezydencji podatkowej na Polskę.
W 2014 r. planowana jest sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku po zmarłym mężu.
Czy w związku z tą sprzedażą będzie musiała rozliczyć podatek dochodowy w Polsce?