Pytanie
Pracownik został zatrudniony 31 marca 2014 r. na czas nieokreślony. Pracownik ma wykształcenie średnie. Poprzednio pracował w okresie: od 6 stycznia 2003 r. do 31 lipca 2003 r. i od 1 grudnia 2006 r. do 20 kwietnia 2007 r. W 2007 r. wykorzystał u poprzedniego pracodawcy 10 dni urlopu.
Ile dni urlopu powinno być naliczone w dniu 13 kwietnia 2014 r. - 10 czy 20 dni?
Czy na wymiar urlopu ma wpływ to, że pracownik u poprzedniego pracodawcy w 2007 r. wykorzystał 10 dni urlopu?
Czy jeżeli pracownik nie wykorzystałby urlopu u poprzedniego pracodawcy, to należałoby udzielić mu 20 dni urlopu?
Czy stosuje się w tym przypadku przepisy przejściowe o urlopie?