Pytanie
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o prace na okres próbny od 3 października 2011 r. do 31 października 2011 r. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. Następnie strony zawarły kolejną umowę o pracę na czas określony od 1 listopada 2012 r. do 30 września 2013 r. W dniu 25 marca 2013 r. pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron w dniu 25 marca 2013 r. Pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę.
Czy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w terminie 7 dni?