Pytanie
W jakiej formie pracodawca powinien poinformować pracownicę przebywającą na zwolnieniu lekarskim o cofnięciu jej wypowiedzenia umowy o pracę (likwidacja stanowiska) w związku z otrzymaną od niej informacją, iż jest w ciąży?
Na podstawie art. 177 § 1 k.p. pracownica zwróciła się do pracodawcy z pisemną prośbą o cofnięcie jej wypowiedzenia i przywrócenie do pracy.
Czy pracodawca powinien odpowiadać na jej pismo?
W jakim terminie najpóźniej powinien to uczynić? Pracownica posiada 3-miesięczny okres wypowiedzenia, podczas którego miała wykorzystać urlop a następnie została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Pracownica od początku okresu wypowiedzenia przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Czy wobec tego pracodawca powinien pisemnie poinformować pracownicę tj. złożyć oświadczenie o cofnięciu obowiązku świadczenia pracy i urlopu?