Pytanie
W jakich przypadkach podatnik może wybrać rezygnację ze zwolnienia od VAT obejmującego dostawy budynków wraz z gruntem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?
Jaka jest procedura rezygnacji ze zwolnienia i co musi zawierać wniosek/oświadczenie?
Czy wniosek może zostać złożony po podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży, a przed datą podpisania aktu notarialnego?
Czy wniosek może zostać złożony po otrzymaniu zaliczki na poczet sprzedaży nieruchomości?
Czy w tym zakresie są planowane jakieś zmiany w 2014 r.?
Czy oświadczenie może dotyczyć nieruchomości produkcyjnych (budynek trwale związany z gruntem) nabytych przed 5 lipca 1993 r., które nie były ulepszane?