Pytanie
Spółka z o.o. zajmuje się usługami zagospodarowywania odpadów. W lipcu 2011 r. wystawiła faktury VAT za wykonane usługi, stosując stawkę VAT 23% i określając obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych, czyli rozliczyła VAT w miesiącu wystawienia faktur tzn. w deklaracji VAT za lipiec 2011 r. W grudniu 2011 r. zorientowano się, że zastosowano błędną stawkę VAT, ponieważ wykonywane usługi są usługami o kodzie PKWiU 38.11.1 i powinno się zastosować stawkę VAT w wysokości 8% (zgodnie z poz. 143 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). W grudniu wystawiono więc faktury korygujące, które zmniejszyły kwoty i stawki VAT z 23% na 8%.
Za który miesiąc w deklaracji VAT-7 należy ująć wystawione korekty?
Czy ma znaczenie dla rozliczenia tych faktur korygujących posiadanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów?
Jak się odnosi do prawidłowego rozliczenia faktur korygujących fakt, iż dla wymienionych usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności?